Agri Loans

 • Short Term Agri Loan(KCC Loan)
 • Medium Term Loan( Farm Mechanization
 • Dairy
 • Poultry
 • Fishery
 • Horticulture Development

Non-Agri Loan

 • Salary Loan
 • Gold Loan
 • Vehicle Loan
 • Housing Loan
 • Wharehouse Receipt Loan
 • Cash Credit / OD Loan
 • SHG and JLG Loans

 

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಲಗಳ ವಿಧ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಧಿಸುವಬಡ್ಡಿದರ (ಶೇ.)
1 ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ 15.00 9.25%
2 ವೇತನಾಧಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 12%
3 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ/ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 10% / 10%
4 ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 11%
5 ಮನೆ/ಗೋದಾಮು/ನಿವೇಶ ಆಡಮಾನ ಸಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 11%
6 ಸ್ವ -ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಲ
ನೇರವಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ/ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 11.50% / 10.00%
7 ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಲ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ/ ಇತರೆ ವಾಹನ ಸಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 11% / 11.50%
8 ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಓ.ಡಿ. ಸಾಲ 2.00 12.50%
9 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ
ರೂ.4.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ/ ರೂ.4.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 11.50% / 12.50%
10 ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಸಾಲ 12.50%
11 ಉಗ್ರಾಣ ರಶೀದಿ ಸಾಲ 12.50%